Информация за фирмата

Файер секюрити ЕООД е създадена от инж. Димчо Йовчев – магистър по пожарна и аварийна безопасност, завършил Академията на МВР – София. Има двадесет годишен опит в системата на пожарната безопасност, притежава задълбочени инженерно-технически знания и компетентност в областта на противопожарната охрана.

Нашата цел е да преодолеем формализма и безразличието и да насочим вниманието на инвеститорите, ръководителите и собственици на обекти към отговорно и професионално осигуряване на безопасност за живота и здравето на хората и опазване на материалната база.

Ако вече сте убедени, че това е важно, но нямате необходимите знания и време да го осъществите можете да ни се доверите – за консултация, съвет, конкретна услуга или постоянна поддръжка и грижа за пожарната безопасност на Вашия обект.